Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»