Ναυτικός 'Ομιλος Κατερίνης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ναυτικός 'Ομιλος Κατερίνης