Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης