Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη του διετούς εκπαιδευτικού προγράμματος «Νέοι Πολίτες και το Σύνταγμα», με θέμα το συνταγματικό αλφαβητισμό και την αγωγή του πολίτη.

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ιδρύθηκε το 1995 με αποστολή του να συνεισφέρει στην προώθηση των δημοκρατικών ιδρυμάτων και του κράτους πρόνοιας, την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την παροχή επιστημονικής έρευνας και καθοδήγησης σχετικά με τα συνταγματικά θεσμικά όργανα, την ορθή διακυβέρνηση και τη βελτίωση της νομοθεσίας.