Ινστιτούτο Βιοµηχανικής & Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης – ΣΕΒ - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ινστιτούτο Βιοµηχανικής & Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης – ΣΕΒ

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την ενίσχυση του προγράμματος κατάρτισης για ανέργους ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, με δικαιούχους 1.000 άτομα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο και την Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων ηλικίας 25 με 40 ετών, προσφέροντάς τους την απαραίτητη κατάρτιση για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας. 

Το Ινστιτούτο Βιοµηχανικής & Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπίκός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ. Σκοπός του είναι η κατάρτιση ανέργων αλλά και επαγγελματιών που εργάζονται σε διάφορες επιχειρήσεις, αλλά χρειάζονται περισσότερη κατάρτιση ή/και επαγγελματικά προσόντα.