Ινστιτούτο Βιοµηχανικής & Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης – ΣΕΒ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ινστιτούτο Βιοµηχανικής & Επιχειρησιακής Επιµόρφωσης και Κατάρτισης – ΣΕΒ