Η Αμάλθεια -Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Διάσωσης των Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών & Οικόσιτων Ζωών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η Αμάλθεια -Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Διάσωσης των Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών & Οικόσιτων Ζωών