Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» - Ανακαίνιση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Ανακαίνιση

Δωρεά για την υποστήριξη εργασιών ανακαίνισης μικρής κλίμακας και την προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου.