Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος

Υποστήριξη προγράμματος

Υποστήριξη της διοργάνωσης «Νύχτα Ιδεών» στην Ελλάδα, μίας πρωτοβουλίας του Γαλλικού Ινστιτούτου (Institut français), η οποία ξεκίνησε το 2016, και πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 89 χώρες. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συμμετέχει στη Νύχτα Ιδεών του 2020, η οποία λαμβάνει χώρα σε 4 πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1907 και αποτελεί το πολιτιστικό και μορφωτικό παράρτημα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.