Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»