Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε)

Αγορά ακινήτου
Μερική ενίσχυση για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση νέων με ψυχολογικές δυσλειτουργίες.

H Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι ένας μικρός σύλλογος που ασχολείται με τα ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και νέων. Παρέχει στέγη, διατροφή, εκπαίδευση και επιστημονική αγωγή.