Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου

Έκδοση

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της έκδοσης 500 αντιτύπων τοπικού χάρτη της νήσου Ίμβρου, με σκοπό τη διατήρηση των ελληνικών τοπωνυμίων του νησιού. Η συλλογή από 37 χάρτες, περιλαμβάνει τα ελληνικά τοπωνύμια του νησιού, καθώς και ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με αυτά. 

Η Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1986. Σκοπός της είναι η προστασία και η μελέτη της ιστορίας και των παραδόσεων των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.