Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)