Ελληνική Αστυνομία

Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών  αξιωματικών της αστυνομίας, και για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία δημιουργήθηκε το 2004, αποτελεί ανεξάρτητο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Κύριος στόχος της είναι η διερεύνηση εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου, μέσω της έρευνας, της διαλεύκανσης και της δίωξης. Λόγω των αυξανόμενων και μεταβαλλόμενων αναγκών που συνδέονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα, γίνεται προσπάθεια για τη συνεχή ενημέρωση, αναβάθμιση και επέκταση των γνώσεων του προσωπικού, μέσω συνεδρίων, συνεδριών κατάρτισης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στην Ελληνική Αστυνομία και άλλες διεθνείς υπηρεσίες, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και την παροχή κινήτρων.