Εξέλιξη Ζωής

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη των γενικών λειτουργικών αναγκών του οργανισμού.

Η Εξέλιξη Ζωής είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό του την υποστήριξη παιδιών και νέων ενηλίκων που έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα.