Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμού Πόρου (ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ) - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Πολιτισμού Πόρου (ΔΗ.Τ.Ε.ΠΟΛ)