Δήμος Βουλιαγμένης, Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Βουλιαγμένης, Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων