«Αλληλεγγύη» Σύλλογος Φίλων του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. ΑΜΕΑ Καβάλας