6/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα