5ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

5ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών