Holy Metropolitan Church of Alexandroupolis - loakimio Senior Center - Equipment - Stavros Niarchos Foundation

Holy Metropolitan Church of Alexandroupolis

loakimio Senior Center - Equipment
For equipment for the loakimio Senior Center.