Πρόγραμμα Αντικατάστασης Μηχανημάτων Ακτινοθεραπείας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα Αντικατάστασης Μηχανημάτων Ακτινοθεραπείας

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει δωρεά μεγάλης κλίμακας, ύψους $22.6 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 10 γραμμικών επιταχυντών (μηχανήματα ακτινοθεραπείας) σε 7 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, η δωρεά καλύπτει τη διετή δωρεάν συντήρηση του κάθε επιταχυντή, και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.

Το συνολικό έργο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2018.

Οι νέοι, υπερσύγχρονοι γραμμικοί επιταχυντές αποτελούν μηχανήματα υψηλής ακρίβειας και αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της θεραπείας των καρκινοπαθών στην χώρα. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι χρειάζονται ακτινοθεραπεία, αλλά λόγω της έλλειψης μηχανημάτων καθώς και των μεγάλων χρόνων αναμονής για έναρξη θεραπείας, τελικά λαμβάνουν ακτινοθεραπεία περίπου 24.000. Στη χώρα μας, αναλογούν 3,8 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι περίπου 6,5-7.

Συγκεκριμένα, έχουν παραδοθεί και τεθεί σε λειτουργία 10 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα στα παρακάτω νοσοκομεία:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»: 1 γραμμικός επιταχυντής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»: 2 γραμμικοί επιταχυντές
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 1 γραμμικός επιταχυντής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: 1 γραμμικός επιταχυντής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο): 1 γραμμικός επιταχυντής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2 γραμμικοί επιταχυντές
Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»: 2 γραμμικοί επιταχυντές