Πρόγραμμα Αντικατάστασης Μηχανημάτων Ακτινοθεραπείας

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποστηρίζει δωρεά μεγάλης κλίμακας, ύψους $22.6 εκατομμυρίων ευρώ, στην Ελλάδα που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 10 γραμμικών επιταχυντών (μηχανήματα ακτινοθεραπείας) σε 7 δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, η δωρεά καλύπτει τη διετή δωρεάν συντήρηση του κάθε επιταχυντή, και περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.

Το συνολικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018.

Οι νέοι, υπερσύγχρονοι γραμμικοί επιταχυντές θα είναι μηχανήματα υψηλής ακρίβειας και θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της θεραπείας των καρκινοπαθών στην χώρα. Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 28.000 άνθρωποι χρειάζονται ακτινοθεραπεία, αλλά λόγω της έλλειψης μηχανημάτων καθώς και των μεγάλων χρόνων αναμονής για έναρξη θεραπείας, τελικά λαμβάνουν ακτινοθεραπεία περίπου 24.000. Στη χώρα μας, αναλογούν 3,8 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι περίπου 6,5-7.

Συγκεκριμένα, τα 10 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα θα τοποθετηθούν στα παρακάτω νοσοκομεία, ως εξής:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»: 1 γραμμικός επιταχυντής (Θα παραδοθεί στις 7 Μαΐου και αναμένεται να τεθεί σε κλινική λειτουργία τον Ιούνιο του 2018)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικό»: 2 γραμμικοί επιταχυντές (έχει ήδη παραδοθεί ο ένας γραμμικός επιταχυντής, η κλινική λειτουργία του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2108, ενώ οι εργασίες για την εγκατάσταση του δεύτερου νέου γραμμικού επιταχυντή αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2018)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 1 γραμμικός επιταχυντής (έχει παραδοθεί και τεθεί σε κλινική λειτουργία)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: 1 γραμμικός επιταχυντής (έχει παραδοθεί και τεθεί σε κλινική λειτουργία)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο): 1 γραμμικός επιταχυντής (έχει παραδοθεί και τεθεί σε κλινική λειτουργία)

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: 2 γραμμικοί επιταχυντές (έχει ήδη παραδοθεί και τεθεί σε κλινική λειτουργία ο πρώτος γραμμικός επιταχυντής και ο δεύτερος γραμμικός επιταχυντής αναμένεται να παραδοθεί στο τέλος Απριλίου και να ξεκινήσει την κλινική λειτουργία του τον Ιούνιο του 2018)

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»: 2 γραμμικοί επιταχυντές (έχει ήδη παραδοθεί και τεθεί σε κλινική λειτουργία ο πρώτος γραμμικός επιταχυντής και ο δεύτερος γραμμικός επιταχυντής αναμένεται να παραδοθεί στα μέσα Μαΐου και να ξεκινήσει την κλινική λειτουργία τον Ιούλιο του 2018)