Κοινωνική Κατοικία & Υποστήριξη Αστέγων

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει οδηγήσει σε μία ξαφνική και δραματική αύξηση στα επίπεδα της φτώχειας σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αθήνα, ο συνολικός αριθμός ατόμων που λαμβάνουν κάποιου είδους βοήθεια (επισιτιστική, στέγη, ρουχισμό, σχολικά είδη και ιατρική βοήθεια) αυξάνεται σταθερά. Παρά τον υψηλό αριθμό ιδιόκτητων κατοικιών στην Ελλάδα, η χώρα αντιμετωπίζει επίσης ραγδαία αύξηση του φαινομένου έλλειψης στέγης. Το ΙΣΝ, σε συνεργασία με την Praksis, σχεδίασαν ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την Ελλάδα, το «ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ», ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε δύο βασικούς άξονες, τόσο από πλευράς μεθοδολογίας, όσο και δυνατοτήτων επίδρασης:

  • Παρέμβαση με τη λειτουργία Ανοικτών Κέντρων Ημέρας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την άμεση ανακούφιση των ήδη άστεγων, και 
  • Πρόληψη με τη λειτουργία Προγράμματος στήριξης οικογενειών που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να μείνουν άστεγες (Κοινωνική Κατοικία).

Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος «Συν στο Πλην» από την Deloitte (Έκθεση διαθέσιμη στα Αγγλικά)