Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος σε συνεργασία με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, οι οποίες έχουν σκοπό να  προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδας σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος αφορά την αγορά δύο ευέλικτων Κινητών Ιατρικών Μονάδων και ενός σύγχρονου Μαγνητικού Τομογράφου, καθώς και του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού που καθιστά τις ιατρικές μονάδες ικανές να ανταποκριθούν στη βασική ανάγκη για ανοιχτή πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.

Οι δύο άρτια εξοπλισμένες Κινητές Ιατρικές Μονάδες συνθέτουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα προαγωγής της υγείας που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω του οποίου οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών της χώρας λαμβάνουν εντελώς δωρεάν ιατρική φροντίδα υψηλής ποιότητας από επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες προσφέρουν πρόσβαση στις παρακάτω ειδικότητες: γυναικολόγου, διαιτολόγου, καρδιολόγου, οδοντιάτρου, ορθοπαιδικού, οφθαλμιάτρου, πνευμονολόγου και ωτορινολαρυγγολόγου. Επιπλέον οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες περιλαμβάνουν και εξειδικευμένες υπηρεσίες, καθώς και οι δύο είναι εξοπλισμένες με μονάδα ψηφιακής μαστογραφίας, φορητό μηχάνημα ακτινογραφίας και μονάδα μέτρησης της οστικής πυκνότητας.

Ασθενείς που θα επισκέπτονται την Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού (ΠΟΧ), σε συνέχεια δράσεων των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, είτε από παραπομπή των ιατρών είτε με δική τους πρωτοβουλία, θα εξυπηρετούνται όπως ορίζει η λειτουργία της ΠΟΧ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΠΟΧ, «οι άποροι ασθενείς, οι οποίοι θα έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά ταμείου απορίας, θα εξυπηρετούνται εντελώς δωρεάν, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα ακολουθούν τις όποιες διαδικασίες ορίζει ο οργανισμός, και τέλος οι ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση θα ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται από την ασφάλεια τους, ενώ για εξετάσεις υψηλού κόστους θα ισχύουν οι τιμές ΦΕΚ.