Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

Τον Απρίλιο του 2017, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοίνωσε τη δωρεά του προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση.

Η δωρεά καλύπτει την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων: συμβατικά ασθενοφόρα, κινητές ιατρικές μονάδες, οχήματα μικρού όγκου και 4Χ4, εκ των οποίων καλύπτουν, ανάγκες αεροδιακομιδών και εξειδικευμένο εξοπλισμό για νεογνά. Επιπρόσθετα, η δωρεά καλύπτει την πλήρη συντήρηση των ασθενοφόρων. H δωρεά έχει σαν στόχο την ανοιχτή πρόσβαση σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας όλων των κατοίκων της χώρας.

Στις 12 Ιανουαρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε η παράδοση των πρώτων 22 ασθενοφόρων οχημάτων προς χρήση στο ΕΚΑΒ Αττικής καθώς και σε λοιπά παραρτήματα του οργανισμού ανά την Ελλάδα. Πληρώματα του ΕΚΑΒ έλαβαν μέρος σε εκπαίδευση σχετικά με τον χειρισμό των νέων οχημάτων.  

Επιπλέον, μέσω της δωρεάς, το Ίδρυμα υποστηρίζει την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου της Αττικής που αποτελείται από την εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης των περιστατικών και την εφαρμογή της τηλεματικής παρακολούθησης ασθενοφόρων. H δωρεά υποστηρίζει την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος του κέντρου της Θεσσαλονίκης στο επιχειρησιακό κέντρο της Αττικής.