Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση (Πρόγραμμα Α’ 2012-2015, Πρόγραμμα Β’ 2015-2016)

Εδώ Έξω: ένα ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος «Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση» (2012-15)

Η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση αποτελεί έκτακτο πρόγραμμα δωρεών του ΙΣΝ προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Η Πρωτοβουλία έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανακούφιση από τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συγκυρίες με τον λιγότερα επώδυνο τρόπο.

Το αρχικό πρόγραμμα ανακοινώθηκε το 2012 και διήρκεσε τρία χρόνια, κατά τα οποία διατέθηκε το ποσό των $130 million εκατομμυρίων σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται πρωτίστως τους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Υγείας, αλλά και της Παιδείας και του Πολιτισμού. Μέσα από τις συνολικά 220 δωρεές ενισχύθηκαν κοινωνικά προγράμματα που παρέχουν βοήθεια στα πλέον ευάλωτα άτομα, διασφαλίζοντας παράλληλα, τη βιωσιμότητα εκατοντάδων ελληνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, των οποίων οι δράσεις επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, τον Ιούνιο του 2015, ανακοινώθηκε η ανανέωσή του, με τη διάθεση επιπλέον $112 εκατομμυρίων, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους, εντείνοντας την προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα και παρέχοντας άμεση στήριξη στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Τα εν λόγω προγράμματα δωρεών πραγματοποιούνται επιπλέον των συνήθων δράσεων του Ιδρύματος, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά.

Σκοπός και επιθυμία του Ιδρύματος παραμένει η υποστήριξη με ολοκληρωμένο τρόπο, συνέπεια και προγραμματισμό, αξιόλογων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που είναι σε θέση να προσφέρουν υποστήριξη και να επιφέρουν θετικές και μακροχρόνιες αλλαγές για όλη την κοινωνία.

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Α' (2012-2015) παρουσιάστηκαν σε έκθεση της Deloitte που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΙΣΝ, σε ειδική έκδοση, καθώς και σε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα.

/ Εδώ Έξω: το trailer του ντοκιμαντέρ

Σύνοψη της Έκθεσης του Αντίκτυπου της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση από την Deloitte

Πλήρης Έκθεση του Αντίκτυπου της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση από την Deloitte

Έκδοση για την Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση

Για να δείτε την Συνέντευξη Τύπου: Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση - Ένας χρόνος δράσεων στην Ελλάδα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.