Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση (Πρόγραμμα Α’ 2012-2015, Πρόγραμμα Β’ 2015-2016)

Εδώ Έξω: ένα ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος «Πρωτοβουλία Ενάντια στην Κρίση» (2012-15)

Το 2012, το ΙΣΝ ανταποκρινόμενο στις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα, ανακοίνωσε μία έκτακτη πρωτοβουλία υποστήριξης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, επιπλέον της τακτικής κοινωφελούς δράσης του. Σκοπός του ΙΣΝ ήταν να συμβάλει στην ανακούφιση των συνεπειών της κρίσης, μέσω της ενίσχυσης οργανώσεων που βοηθούν ανθρώπους με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος, που ξεκίνησε το 2012, μέσω 220 δωρεών συνολικού ύψους $130 εκατομμυρίων, διασφαλίσθηκε η βιωσιμότητα εκατοντάδων ελληνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κατ’ επέκταση τα σημαντικά παρεχόμενα κοινωνικά προγράμματά τους. Για να μάθετε περισσότερα για την πρώτη φάση του προγράμματος, μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ του ΙΣΝ, Εδώ Έξω και τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του προγράμματος, όπως επίσης να διαβάσετε τον απολογισμό της πρωτοβουλίας και την πλήρη έκθεση του αντικτύπου της πρωτοβουλίας από την Deloitte.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, ανακοινώθηκε η ανανέωσή του, με τη διάθεση επιπλέον $112 εκατομμυρίων, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2015.

Και στις δύο φάσεις της πρωτοβουλίας οι δωρεές διατέθηκαν για την υποστήριξη πλήθους οργανισμών που δραστηριοποιούνται πρωτίστως στους τομείς της υγείας, σίτισης και παροχής στέγης. Συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας, οι δωρεές του ΙΣΝ αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση του τομέα ακτινοθεραπείας σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας, τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης των ανθρώπων, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά στον τομέα της σίτισης, το ΙΣΝ βοήθησε στην εξασφάλιση δωρεάν υγιεινών γευμάτων σε μαθητές δημοσιών σχολείων και την παροχή διατροφικής εκπαίδευσης στις οικογένειές τους. Το ΙΣΝ υποστήριξε επίσης ανοιχτά κέντρα ημέρας σε αστέγους στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οικογένειες που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο να μείνουν χωρίς στέγη.