Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Μια διαδραστική παγκόσμια εμπειρία με δεδομένα υγείας

06 Μαρ, 2023
Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το IΣΝ παρουσιάζουν: Μια Διαδραστική Παγκόσμια Εμπειρία με Δεδομένα Υγείας
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε την πραγματική έκταση των υγειονομικών ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας στην επιφάνεια τις υφιστάμενες συστημικές ανισότητες στις παρεχόμενες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και συνθήκες διαβίωσης. Οι ανισότητες αυτές εκδηλώνονται μέσω της υψηλής επιδημιολογικής επιβάρυνσης που πλήττει δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πανδημιών και άλλων δημόσιων υγειονομικών κρίσεων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δυόμισι ετών, η πανδημία COVID-19 υποχρέωσε τα εκάστοτε εθνικά συστήματα δημόσιας υγείας, τις κυβερνήσεις και μεμονωμένους πολίτες να αναλάβουν δράση και σημειώθηκε πρόοδος προς πολλές κατευθύνσεις. Ωστόσο, η ενέργεια που έχει επενδυθεί και τα διαθέσιμα μέσα που έχουν συγκεντρωθεί και επικεντρώνονται στη βελτίωση των εθνικών συστημάτων δημόσιας υγείας δεν πρέπει να εκλείψουν, καθώς περιορίζονται οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19. Η έμφαση στα δημόσια προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα δεδομένα που προέκυψαν από την πανδημία είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και τη διασφάλιση ενός πιο δίκαιου κόσμου.
Τα δεδομένα και οι μέθοδοι απεικόνισης αυτής της έκθεσης αναδεικνύουν ορισμένες από τις πιο πιεστικές ανισότητες στην υγεία σήμερα και ελπίζουμε να ενθαρρύνουν τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους.