Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δωρεά του ΙΣΝ για την Αναβάθμιση του Ανιχνευτικού Προγράμματος Νεογνών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

12 Δεκ, 2018
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια μηχανήματος προληπτικού ελέγχου νεογνών (Σύστημα GSP) στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Η προμήθεια του μηχανήματος ολοκληρώθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με στόχο την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής Προληπτικού Ελέγχου στα Νεογνά του Ινστιτούτου για την έγκαιρη ανίχνευση μίας σειράς διαταραχών, γενετικής, μεταβολικής, ορμονικής ή λειτουργικής φύσης.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δωρεά αποσκοπεί στον περιορισμό του χρόνου διάγνωσης, του υψηλού κόστους συντήρησης του υπάρχοντος συστήματος και, το κυριότερο, στη διασφάλιση αποτελεσμάτων μεγαλύτερης ακρίβειας για χιλιάδες νεογνά κάθε χρόνο.

Το Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Νεογνών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού λειτουργεί από το 1974 και αποτελεί το μοναδικό, μέχρι σήμερα, πρόγραμμα στην Ελλάδα με σκοπό τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου σε νεογνά για τα έξι είδη διαταραχών που μπορούν να διαγνωστούν από την 3η ημέρα μετά τη γέννηση. Με τη βοήθεια του Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών διαγιγνώσκονται με κάποιου είδους διαταραχή κατά μέσο όρο 800 νεογνά, από το σύνολο των 92.000 γεννήσεων ετησίως, με αποτέλεσμα την έγκαιρη θεραπεία τους.

Η δωρεά του ΙΣΝ στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης και μέριμνας για την υγεία νεογνών και παιδιών στην Ελλάδα, μέσω σειράς πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων εντάσσεται το Πρόγραμμα Aναμόρφωσης Μονάδων Ενταντικής Θεραπείας Παίδων που περιλαμβάνει επισκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Νεογνών σε ολόκληρη την Ελλάδα.