Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς επιλέγει 30 υποτρόφους για τη διεξαγωγή προγραμμάτων σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια

20 Ιουλ, 2017
Αυτό το καλοκαίρι, τριάντα ακαδημαϊκοί, γεννημένοι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προερχόμενοι από είκοσι οκτώ εξέχοντα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή προγραμμάτων σε συνεργασία με συναδέλφους τους σε Ελληνικά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς.

Τα προγράμματα αφορούν ένα ευρύ φάσμα, από την ιατρική φυσική μέχρι την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στην κλινική νευροφυσιολογία, και από την αγγλοαμερικανική νεωτεριστική ποίηση μέχρι την εκπαιδευτική ψυχολογία. 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς είναι σχεδιασμένο προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συνεχιζόμενης αποχώρησης επιστημόνων από την Ελλάδα, και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών ξεκίνησε το 2016, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.

Δεκατρία ελληνικά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν προκειμένου να φιλοξενήσουν τους υποτρόφους για τη διεξαγωγή προγραμμάτων συνεργασίας. Τα προγράμματα αυτά, ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες  των  πανεπιστημίων  από τα οποία προέρχονται, αλλά και στις  κοινότητες στις οποίες βρίσκονται, και επιλέχθηκαν βάσει προτάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν από τα μέλη του ΔΕΠ και τη διοίκηση των ελληνικών πανεπιστημίων. 

Με τον δεύτερο, αυτό. γύρο υποτροφιών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 51 ακαδημαϊκούς με έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι οποίοι θα συνεργαστούν με πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ελλάδα για να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών, να διεξαγάγουν έρευνες,να διδάξουν και να καθοδηγήσουν μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το νέο γύρο υποτροφιών περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

• Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα φιλοξενήσει έναν υπότροφο από το St. Mary’s University and Queens College, City University of New York. Το ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας θα εστιάσει στην κοινωνιολογία του πολιτισμού και στην κοινωνιολογική μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής μεταναστευτικής εξόδου στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Το πρόγραμμα θα συνδυάσει επίσης τη διδασκαλία/καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την ανάπτυξη/καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. 

• Ένας υπότροφος από το Πανεπιστήμιο του Kentucky θα επισκεφθεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να συμμετάσχει στη διδασκαλία και καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και στη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

• Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει έναν υπότροφο από το Πανεπιστήμιο Rutgers, το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του New Jersey, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας και τη διδασκαλία μεταπτυχιακών φοιτητών στον τομέα της μηχανικής συστημάτων επεξεργασίας (process systems engineering). Το πρόγραμμα θα εστιάσει στη σύνθεση και τον σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών, στις διεργασίες υλοποίησης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και τη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση των βιολογικών συστημάτων.

«Ένας από τους κύριους στόχους του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς είναι να αξιοποιήσει παραγωγικά ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ελλάδας, την ακαδημαϊκή κοινότητα της διασποράς», δήλωσε ο Στέλιος Βασιλάκης, Γενικός Διευθυντής Προγραμμάτων & Στρατηγικής του ΙΣΝ. «Η ανταπόκριση και το κύρος των Υποτρόφων που επιλέχθηκαν κατά τον πρώτο γύρο του Προγράμματος, καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού μελετητών, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε μία κρίσιμη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για μία συνεργασία που είναι αμοιβαία επωφελής και η οποία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο, καθώς και να αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην εκτεταμένη κοινότητα της Διασποράς». 

«Η γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για αυτές τις υποτροφίες καταδεικνύει τη δέσμευση του ΙΣΝ για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ελλάδα και την επένδυση στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας», δήλωσε ο Allan Goodman, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Institute of International Education (IIE)