Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

To Lifebox Foundation γιορτάζει τα 5 χρόνια από την ίδρυσή του στο Λονδίνο

22 Απρ, 2016
Στις 18 & 19 Απριλίου, 2016 το Lifebox Foundation διοργάνωσε στο Λονδίνο, εκδήλωση να για γιορτάσει τα 5 χρόνια από την ίδρυση του, ευχαριστώντας τους υποστηρικτές του από τους ιατρικούς και φιλανθρωπικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ΙΣΝ, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της αποστολής του.

Το Lifebox Foundation παρέχει εκπαίδευση σε ασφαλές μεθόδους χειρουργικής, καθώς και παλμικά οξύμετρα σε οργανισμούς που παρουσιάζουν ανάγκη λόγω έλλειψης πόρων. Το Lifebox παρέχει υπηρεσίες και σώζει ζωές σε μη προνομιούχες χώρες, προσφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, την κατάρτιση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση ιατρικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Lord Riveire, υποστηρικτής του Lifebox και ο Δρ. Gawande τόνισαν ότι οι λόγοι των επιτυχιών του οργανισμού, βασίζονται κυρίως στην ομαδική εργασία. Μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών, το Lifebox συνεισφέρει στην εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών για ασφαλείς χειρουργικές επεμβάσεις σε πολλά χειρουργεία σε όλο τον κόσμο, μέσω της παραχώρησης βασικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης.