Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ΙΣΝ Υποστηρίζει την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Teacher Advisor

18 Σεπ, 2017
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με την ΙΒΜ, υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα TeacherAdvisor.org, ένα νέο, δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη διδασκαλεία σε σχολεία των ΗΠΑ από το νηπιαγωγείο μέχρι την 5η Δημοτικού.

Αντιμέτωποι με τις πιέσεις του περιορισμένου χρόνου, των όλο και υψηλότερων ακαδημαϊκών προτύπων, των ποικιλόμορφων μαθητικών αναγκών, και της ευθύνης για τη διδασκαλία πολλών διαφορετικών μαθημάτων και τάξεων, οι δάσκαλοι δημοτικών σχολείων εξέφρασαν την επιτακτική ανάγκη για μία εύχρηστη πλατφόρμα διδασκαλίας μαθηματικών, που θα συνδυάζει την παροχή συνεχούς υποστήριξης. Ακόμα και με τις καλύτερες πηγές στη διάθεσή τους, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς δεν έχουν την απαραίτητη καθοδήγηση, και δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας που να βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στα μαθηματικά, τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας.

Το Teacher Advisor, με την τεχνολογία Watson της ΙΒΜ, σχεδιάστηκε προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρόσβαση σε περισσότερα από 1.000 μαθήματα μαθηματικών κορυφαίας ποιότητας, αλλά και σε στρατηγικές διδασκαλίας και βίντεο. Όλες οι πηγές τροφοδοτούνται από την ικανότητα της τεχνολογίας Watson να παρέχει στοχευμένες συστάσεις. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την καλύτερη προσέγγιση για τους μαθητές τους.

Το εργαλείο χρησιμοποιεί την υπηρεσία Watson Discovery Service, η οποία μπορεί να αναλύσει γρήγορα το περιεχόμενο μαθηματικών εννοιών, και να παραδώσει το πιο σχετικό υλικό, με βάση το ερώτημα του κάθε εκπαιδευτικού. Με τη χρήση από τους εκπαιδευτικούς, η τεχνογνωσία και η ικανότητα του συστήματος Watson να παρέχει στοχευμένες συστάσεις, θα αυξάνεται συνεχώς.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ford Foundation, και το Carnegie Corporation of New York.