Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ΙΣΝ στηρίζει την εκπόνηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΠΙΣΝ

21 Δεκ, 2016
Το ΙΣΝ ενέκρινε δωρεά προς το Δήμο Καλλιθέας για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον περιβάλλοντα χώρο του ΚΠΙΣΝ, καθώς και την καθημερινή του λειτουργία.

Η μελέτη θα βασιστεί σε πραγματικά κυκλοφοριακά δεδομένα και θα λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή (ποδηλατόδρομος, σχέδια υπηρεσίας οργανισμών μαζικής μεταφοράς), προτείνοντας την εφαρμογή συγκεκριμένων μόνιμων ρυθμιστικών μέτρων. 

Ο Δήμος Καλλιθέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας εντός των ορίων του, τα οποία περιλαμβάνουν και τον περιβάλλοντα χώρο του ΚΠΙΣΝ.