Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ΙΣΝ ενέκρινε δωρεά ύψους €5 εκατ. προς την ΕΒΕ

07 Νοε, 2014
Οι προετοιμασίες για την επικείμενη λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηνιαίες συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και του γραφείου του Πρωθυπουργού.

Στόχος αυτών των μηνιαίων συναντήσεων είναι να διασφαλίσουν ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ενημερωμένα ως προς την πρόοδο του έργου και τη μετάβαση των δύο οργανισμών στις νέες τους εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014, παρουσία του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσω του προέδρου του, κυρίου Ανδρέα Δρακόπουλου, ενημέρωσε την ΕΒΕ και την ΕΛΣ σχετικά με την πρόθεσή του να εγκρίνει δωρεά ύψους €5 εκατ. για κάθε έναν από τους δύο οργανισμούς (ΕΒΕ, ΕΛΣ), για μία περίοδο δύο χρόνων, προκειμένου να υποστηρίξει τη μετάβασή τους στο ΚΠΙΣΝ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρείχαν στο Ίδρυμα συγκεκριμένες προτάσεις που θα προσδιόριζαν τις ειδικές ανάγκες προγραμματισμού για τον κάθε οργανισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΝ ενέκρινε επίσημα τη δωρεά ύψους €5 εκατ. προς την ΕΒΕ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΛΣ σχετικά με την έγκριση παρόμοιας δωρεάς προς τον οργανισμό.

Η δωρεά προς την ΕΒΕ καλύπτει την ανάπτυξη της συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τη δημιουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της, την ανάπτυξη του δημόσιου τμήματος της Βιβλιοθήκης, εκστρατεία ανάπτυξης κοινού (audience development) και την κατάρτιση προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της μετάβασής της στο ΚΠΙΣΝ, η ΕΒΕ συνεργάζεται στενά με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Future Library.

Στόχος της συγκεκριμένης δωρεάς είναι να επιτρέψει στην ΕΒΕ να προετοιμαστεί επαρκώς για τη μετάβασή της στο ΚΠΙΣΝ, θέτοντας παράλληλα τις κατάλληλες βάσεις για την μελλοντική επιτυχημένη λειτουργία της. Ταυτόχρονα, το προσωπικό της ΕΒΕ θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες σε θέματα βέλτιστων πρακτικών, ενισχύοντας έτσι τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Το ΙΣΝ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ΚΠΙΣΝ. Όταν το ΚΠΙΣΝ ολοκληρωθεί, η πλήρης διαχείριση και ο πλήρης έλεγχός του θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, καθώς η ΕΒΕ και η ΕΛΣ είναι κρατικοί οργανισμοί, παραμένει ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου να εξασφαλίσει ότι θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνονται η αποστολή και οι ευθύνες τους απέναντι στους πολίτες.