Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ΙΣΝ ανακοινώνει νέο κύκλο δωρεών
 συνολικού ύψους άνω των €33 εκατομμυρίων

24 Νοε, 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου δωρεών, ενέκρινε 111 νέες δωρεές, συνολικού ύψους €33,29 εκατομμυρίων για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, η δράση των οποίων αναμένεται να δημιουργήσει θετικά και διαχρονικά οφέλη σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση, όπως πάντα, στην Ελλάδα.

Οι 111 αυτές νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη φιλοσοφία του Ιδρύματος, να στηρίζει πρωτοβουλίες που μπορούν να προσφέρουν άμεση στήριξη στους συνανθρώπους μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και πρωτοβουλίες που είναι ικανές να επιφέρουν αισθητές αλλαγές και να συμβάλουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη των κοινωνιών και των μελών τους. 

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από το νέο κύκλο δωρεών του προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση σε προγράμματα και οργανισμούς, οι οποίοι - ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο αναπτύσσουν τις δράσεις τους – περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό άξονα: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ως σύνολο. Κύρια επιδίωξή μας ήταν και παραμένει να είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, τόσο στη δοκιμαζόμενη Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν τα εχέγγυα για ένα καλύτερο αύριο για τις γενιές που έρχονται».

Οι 111 νέες δωρεές που εγκρίθηκαν, αφορούν τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος: τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό, και την Κοινωνική Πρόνοια. Οι νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος, ενώ αρκετές εξ αυτών αποτελούν μέρος του 2ου κύκλου της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση, και της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, με στόχο την ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα και τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

• Τέχνες και Πολιτισμός
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι Τέχνες και ο Πολιτισμός μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, το ΙΣΝ ενέκρινε συνολικά 26 νέες δωρεές σε αυτόν τον τομέα, συνολικού ύψους περίπου €3,33 εκατομμυρίων με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις Τέχνες, να προωθηθεί η Ελληνική τέχνη στο εξωτερικό, να στηριχθούν δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ νέων και ταλαντούχων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Παιδεία
Καθώς η Παιδεία θέτει στέρεα θεμέλια για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, το ΙΣΝ ενέκρινε 30 νέες δωρεές σε αυτόν τον τομέα, συνολικού ύψους περίπου €13,13 εκατομμυρίων, στηρίζοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά και την παροχή των απαραίτητων υποδομών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς. 

• Υγεία και Αθλητισμός
Μέσω 25 νέων δωρεών που εγκρίθηκαν στον τομέα της Υγείας και του Αθλητισμού, συνολικού ύψους περίπου €9,95 εκατομμυρίων, βασικός στόχος του ΙΣΝ είναι να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας όλων όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ταυτόχρονα, να συνεισφέρει στην παροχή του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού και στη διεύρυνση της προσβασιμότητας σε ολοκληρωμένες υπηρεσίας φροντίδας και υγείας.

• Κοινωνική Πρόνοια
Μέσα από 30 νέες δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικού ύψους περίπου €6,87 εκατομμυρίων, το ΙΣΝ στηρίζει οργανισμούς που εργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των δωρεοδόχων οργανισμών και των συγκεκριμένων δωρεών, που ενέκρινε το Ίδρυμα κατά τον τελευταίο κύκλο δωρεών: 

 

Τέχνες & Πολιτισμός

ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ  | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υλοποίηση  παιδικών  εργαστηρίων, αναδρομικής έκθεσης,  σεμιναρίου επαγγελματιών και δημιουργίας υποδομών στο πλαίσιο της δράσης “70 χρόνια ελληνικών κινουμένων σχεδίων”

BRITISH COUNCIL GREECE | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την ανάπτυξη και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος “International Museum Academy” στην Ελλάδα 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚ. Γ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της παροχής δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ | Κέα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “Ταξίδια Πολιτισμού” για μαθητές δημοτικού  

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ «ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ» | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για το χορό, που απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ | Καλάβρυτα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της καταγραφής και ψηφιοποίησης του αρχείου του μουσείου, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | Πειραιάς, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της κοινωνικής πρωτοβουλίας «Αλληλεγγύη»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την ανακαίνιση της Σκηνής “Κατίνα Παξινού” και την κάλυψη μέρους του κόστους των νέων θεατρικών παραγωγών για το 2016-17

THE EDUCATIONAL VOLUNTEERS FOUNDATION OF TURKEY | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
Δωρεά για την υλοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά“Dreams Workshop” και “Drama Workshop” 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | Κυκλάδες , Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη του πρόσθετου προγραμματισμού στα μουσικά εργαστήρια έξι νησιών του Αιγαίου 

ARTISTS SPACE | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος “Books & Talks” του οργανισμού Artists Space

ARTSPACE | Μινεάπολις, MN, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη των κατασκευαστικών εργασιών της Πανεπιστημιούπολης “Bell School Arts Campus” στη Νέα Ορλεάνη 

DANSPACE PROJECT, INC. | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Danspace Project

EDUCATION THROUGH MUSIC | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την επέκταση του ενδοσχολικού προγράμματος του οργανισμού Education Through Music, το οποίο συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων του διδακτικού προσωπικού 

LINCOLN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS INC. | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος “Arts in the Middle” του Lincoln Center 

MARK MORRIS DANCE GROUP | Μπρούκλιν, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη των προγραμμάτων “Access” του Mark Morris Dance Group 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη της έκθεσης “Pergamon and the Hellenistic Kingdoms of the Ancient World”

MUSEUM OF MODERN ART | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη τριών δωδεκάμηνων θέσεων πρακτικής άσκησης για Έλληνες υπηκόους για περίοδο τριών ετών

NATIONAL DANCE INSTITUTE | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του ενδοσχολικού προγράμματος “In-School”  του National Dance Institute 

QUEENS MUSEUM | Κουίνς, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για τη υποστήριξη των προγραμμάτων προσβασιμότητας “ArtAccess”

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | Φιλαδέλφεια, PA, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μη προνομιούχα παιδιά και νέους στο Annenberg Center for the Performing Arts 

AROP - OPÉRA NATIONAL DE PARIS | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για την υποστήριξη προγραμμάτων πρόσβασης και εργαστηρίων για παιδιά σχολικής ηλικίας, της όπερας «Vol Retour»

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος πολυμέσων για τον αρχαιολογικό χώρο Glanum που βρίσκεται στην περιοχή Saint-Rémy-de-Provence

SALA 1 | Ρώμη, Ιταλία
Δωρεά για τη χρηματοδότηση και προώθηση της ελληνικής έκδοσης του προγράμματος ‘Videozoom’.

CINEACTIONS | Carros, Γαλλία
Δωρεά για την υλοποίηση βραδιάς-αφιερώματος, στόχος της οποίας είναι να αποδώσει φόρο τιμής στον Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, κατά τη 10η έκδοση του Cinealma.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού.

 

Παιδεία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας  στο Ποντιφικό Ινστιτούτο της Ρώμης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Βόλος, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια του Κέντρου

ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της συνέχισης του προγράμματος διδασκαλίας σκακιού στα σχολεία (Chess in Schools) σε συνεργασία με το Kasparov Chess Foundation Europe

CENTER FOR DIGITAL SYSTEMS - FREIE UNIVERSITÄT BERLIN | Βερολίνο, Γερμανία
Δωρεά για τη μερική χρηματοδότηση του “Memorial Cultures of German-Greek History project”, ενός διμερούς προγράμματος προφορικής ιστορίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών 6 αξιωματικών της αστυνομίας και για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (ΣΕΟ)| Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στην κατασκήνωση του ΣEO στην Αττική 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της αναβάθμισης του ιστότοπου της Εταιρείας και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για δασκάλους που θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλία και την Κρήτη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΡΑΣΗ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της συνέχισης μεταπτυχιακού μαθήματος σχετικά με το ρόλο της φιλανθρωπίας, των ΜΚΟ και των κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και για την προετοιμασία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της συνέχισης του προγράμματος με τίτλο “Η Δύναμη του Παιχνιδιού” σε ολόκληρη την Ελλάδα για ένα έτος 

RAISING IDEAS | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για τη μερική χρηματοδότηση του πρώτου συνεδρίου TEDxKids@Ilissos 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ / JUNIOR ACHIEVEMENT GREECE | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων “Εικονική Επιχείρηση” και “Εμείς!”

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικών εκδρομών για μαθητές στο Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς, καθώς και για την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και την ψηφιακή αναβάθμιση του Μουσείου

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | Λαύριο, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά νέου εξοπλισμού για δύο από τα εργαστήρια του σχολείου

CENTRAL PARK CONSERVANCY | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος “Park-to-Park” του Central Park Conservancy 

CHATHAM HOUSE | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για την ανακαίνιση του ισογείου του κτιριακού συγκροτήματος του Chatham House 

CITIZEN SCHOOLS NY/NJ | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος Expanded Learning Time (ELT) 

COLUMBIA UNIVERSITY | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την επέκταση των προγραμμάτων Stavros Niarchos Foundation Teacher-Scholar και BRAINYAC 

QUESTBRIDGE | Πάλο Άλτο, CA, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του Βραβείου Quest for Excellence 

VENTURE FOR AMERICA | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος υποτροφιών του οργανισμού Venture for America στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ 

CDI APPS FOR GOOD | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για την υποστήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογικών υποδομών και τη διεθνή επέκταση του οργανισμού 

PLAN INTERNATIONAL FRANCE | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος «Fight against gender-based violence in schools» (Καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο στα σχολεία) που πραγματοποιείται στο Ανόι (Βιετνάμ)

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΚΑΣ | Χαλκίδα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για τη σχολική βιβλιοθήκη.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΚΕΑΕ) | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη 5 μεταδιδακτορικών υποτροφιών στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών για περίοδο ενός έτους.

ARCHITECTURAL ASSOCIATION – SCHOOL OF ARCHITECTURE | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για θέσεις υποτροφίας  στο πρόγραμμα Greece Visiting School Program για το 2015, καθώς και για πρακτική εξάσκηση στο Architectural Association στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | Καβάλα, Ελλάδα
Δωρεά για τη δημιουργία του προγράμματος υποτροφιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που απευθύνεται σε 15 νέους επιστήμονες.

TEAM RESET ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της συμμετοχής της ’Team Reset’ στον διεθνή μαθητικό διαγωνισμό ’F1 in Schools’.

WASHINGTON OXI DAY FOUNDATION | Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη της 5ης Ετήσιας Εκδήλωσης Washington Oxi Day.

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για την υποστήριξη του Διεθνούς Συμποσίου στη Βίλα Κέρυλος για το 2015, με θέμα  «Η Ελλάδα στα βάθη της Ασίας».

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Θέρμη, Ελλάδα
Δωρεά για την κατασκευή και τη μερική υποστήριξη του εξοπλισμού εθνικής ερευνητικής υποδομής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΚΠΙΣΝ)| Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για νέους μηχανικούς στο ΚΠΙΣΝ 

 

Υγεία & Αθλητισμός

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού ανάλυσης αλληλουχιών DNA και αποθήκευσης δεδομένων στο Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής Έρευνας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την προμήθεια ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού για το Αγγειοχειρουγικό Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά ενός Μαγνητικού Τομογράφου για το Ακτινολογικό Τμήμα

CLEO: ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος Healthcare Associated Infections (HAI - Ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων)

ΠΝΟΗ - Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού και για την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού για 3 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων/Νεογνών 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΑΣΗΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Κινητής Οφθαλμολογικής Μονάδας 

HOPE FOR DEPRESSION RESEARCH FOUNDATION | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη της δεύτερης φάσης  της έρευνας της Ειδικής Ομάδας (Task Force) του οργανισμού

RESEARCH TO PREVENT BLINDNESS | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του Βραβείου International Research Collaborators Award, με συνεργασία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Research to Prevent Blindness 

LIFEBOX | Βοστώνη, MA, ΗΠΑ
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος ασφαλούς αναισθησίας στην Ινδία, καθώς και για την εσωτερική ανάπτυξη ικανοτήτων του οργανισμού 

RALPH LAUREN CENTER FOR CANCER CARE AND PREVENTION | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής, που περιλαμβάνει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα ιατρικού φακέλου

LIGHT OF HEALING HOPE FOUNDATION | Ουάσιγκτον, DC, ΗΠΑ
Δωρεά για την επανεκτύπωση και αναδιανομή του βιβλίου του οργανισμού, που συνδυάζει φωτογραφίες με στίχους εμψυχωτικών ποιημάτων

VISIONSPRING | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την επέκταση του προγράμματος Global Partnerships (Παγκόσμιες Συνεργασίες) του οργανισμού 

AMREF FRANCE | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για την υποστήριξη της εκστρατείας “Stand up for African mothers” (Υποστηρίξτε τις μητέρες της Αφρικής) για την εκπαίδευση μαιών σε διάφορες χώρες της Αφρικής

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ’ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά ενός αξονικού τομογράφου.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ) | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά κρίσιμων ιατρικών αναλώσιμων για τη Μονάδα Εντατικής Φροντίδας.

CHILD MIND INSTITUTE | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του Child Advocacy Award Dinner του οργανισμού Child Mind Institute.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΑΤΡΑ | Πάτρα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων. 

FOUNDATION OF ORTHOPEDICS AND COMPLEX SPINE | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του 8ου Γκαλά του Foundation of Orthopedics and Complex Spine. 

ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης, και για τους μισθούς 4 εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

MICHAEL’S CAUSE | Στάτεν Άιλαντ, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του 4ου ετήσιου Αγώνα Δρόμου και Περπατήματος 5 χιλιομέτρων στο Clove Lakes Park του Στάτεν Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη.

AMERICAN HOSPITAL OF PARIS FOUNDATION | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του Γκαλά του American Hospital of Paris Foundationστη Νέα Υόρκη.

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ‘ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ & ΠΡΟΟΔΟΣ’ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της αποστολής γιατρών και νοσοκόμων στη Μυτιλήνη και το Αγαθονήσι, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη του ανθρωπιστικού έργου του ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σχετικά με την αντιμετώπιση της προσφυγική κρίσης στην Ελλάδα.

THE NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του 3ου Ετησίου Γκαλά Γενεθλίων του New York-Presbyterian Hospital

 

Κοινωνική Πρόνοια 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της υλοποίησης εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων σε 5 δημοτικά σχολεία, με τίτλο «Say it through a comic» (Πες το μέσα από ένα κόμικ)

ΕΣΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά ενός οχήματος και για την εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος θέρμανσης για το γηροκομείο 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ | Saaremaa, Εσθονία
Δωρεά για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου παρασκευής κεριών και την κατασκευή ενός μικρού ξενώνα στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (St. John the Baptist)

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ | Ιωάννινα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη γενικών λειτουργικών εξόδων για περίοδο 2 ετών


ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ| Πάτρα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη μίας διαδικτυακής πλατφόρμας που καταγράφει τις προσβάσιμες υποδομές και τις υπηρεσίες για άτομα με κινητικές αναπηρίες

LIBERTAS - ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της διοργάνωσης του 9ου διεθνούς συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αθήνα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά, Ελλάδα
Δωρεά για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού για 2 χρόνια

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ‘Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ’ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη έργων συντήρησης και την αγορά ιατρικού εξοπλισμού

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη της μισθοδοσίας ενός επιπλέον κοινωνικού λειτουργού για δύο χρόνια

BRONXWORKS | Μπρονξ, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος “Jobs-Plus” 

CENTER FOR URBAN COMMUNITY SERVICES | Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας πρωτοβάθμιας φροντίδας της Janian Medical Care

HEROES, INC. | Ουάσιγκτον, DC, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη των οικογενειών των πεσόντων, που έχασαν τη ζωή τους στη γραμμή του καθήκοντος, στην περιοχή της Ουάσιγκτον, DC

SOS CHILDREN'S VILLAGES USA | Ουάσιγκτον, DC, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος νέων του οργανισμού SOS Children’s Villages στην Battambang της Καμπότζης

WORLD EDUCATION | Βοστώνη, MA, ΗΠΑ
Δωρεά για την πρόληψη ατυχημάτων από μη εκραγέντα πυρομαχικά (UXO) και για την υποστήριξη των επιζώντων. Η δωρεά επίσης υποστηρίζει το ορφανοτροφείο Λουάνγκ Πραμπάνγκ και του Τμήματος Πολιτισμού

AGE UK | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για την επέκταση του πιλοτικού προγράμματος ολοκληρωμένης φροντίδας του οργανισμού

EMMAÜS CONNECT | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για την ανάπτυξη του εθνικού προγράμματος “Connexions Solidaires” και την εκκίνηση της πρωτοβουλίας “WeTechCare” για την επαγγελματική ένταξη 

FAUNA & FLORA INTERNATIONAL | Κέιμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος και καταπολέμησης της φτώχειας στην Ινδονησία 

FONDATION PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES | Νίκαια, Γαλλία
Δωρεά για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Μονάδας Ανακατασκευής Επίπλων ( που προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για τους νέους 

THE NATIONAL AUTISTIC SOCIETY | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Contact Centre Volunteering Project του οργανισμού National Autistic Society

INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE UK (IRC UK) | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Δωρεά για την υποστήριξη των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του 3ου Ετήσιου Συμπίου του οργανισμού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Αίγινα, Ελλάδα
Δωρεά για τις εργασίες ανακαίνισης του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σφεντούρι της Αίγινας.

COUSTEAU DIVERS | Παρίσι, Γαλλία
Δωρεά για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού και για την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη της online επιστημονικής πλατφόρμας των πολιτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ)| Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την υποστήριξη της ανανέωσης του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης και  ενός προγράμματος ανταλλαγής/εκπαίδευσης με το University Children’s Hospital της Ζυρίχης.

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων και βασικών δαπανών διαβίωσης για μη προνομιούχα άτομα σε ολόκληρη την Ελλάδα, για περίοδο 2 ετών.

ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - GREEK ORTHODOC CHURCH OF THE HAMPTONS | Southampton, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του Blue Dream Summer Gala του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Hamptons.

CITIZENS UNION FOUNDATION INC. OF THE CITY OF NEW YORK | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του Award Dinner 2015 του Citizens Union Foundation.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Δωρεά για την υποστήριξη του 67ου Ετήσιου Δείπνου-Γκαλά του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

PROLEPSIS – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | Αθήνα, Ελλάδα
Δωρεά για τη συνέχιση του προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Αττική, Ελλάδα
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού.