Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ΙΣΝ ανακοινώνει δωρεά διάρκειας τριών ετών προς το La Isla Foundation για την βοήθεια στην καταπολέμηση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου αγνώστου αιτιολογίας (CKDu)

16 Αυγ, 2016
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) δεσμεύεται για την υποστήριξη των λειτουργιών του La Isla Foundation (LIF) για τα επόμενα τρία χρόνια. Η δωρεά δίνει τη δυνατότητα στο LIF να ενισχύσει το έργο του για την εξάλειψη της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου αγνώστου αιτιολογίας (CKDu) σε όλο τον κόσμο μέσα από την κινητοποίηση του δικτύου του, το οποίο αποτελείται από ειδικούς των κλάδων της υγείας, της βιομηχανίας, των μέσων ενημέρωσης και ειδικούς του κλίματος.

«Η χρηματοδότηση των λειτουργιών είναι απαραίτητη προκειμένου να δώσει στην ομάδα του LIF τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το σημαντικό έργο που γίνεται για την καταπολέμηση της νόσου CKDu σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LIF, Jason Glaser. «Η ομάδα και το δίκτυο του ΙΣΝ μας έχουν βοηθήσει να πλησιάσουμε τους στόχους μας και μας έχουν παρέχει την κατάλληλη πλατφόρμα προκειμένου να κάνουμε το επόμενο μεγάλο μας βήμα ως οργανισμός». 

Η δωρεά θα χρηματοδοτήσει το έργο που γίνεται επί του παρόντος, καθώς και το μελλοντικό έργο στα ακόλουθα πέντε προγράμματα:

1. The DEGREE Initiative (Πρωτοβουλία DEGREE): Η πρωτοβουλία αφορά την κατανόηση του εύρους, της κλίμακας και της αιτιολογίας της νόσου CKDu, μέσα από τυποποιημένες μελέτες επιπολασμού σε ολόκληρο τον κόσμο

2. The Worker Health and Efficiency (WE) Program (Πρόγραμμα Υγείας και Απόδοσης Εργαζομένων): Αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση παρεμβάσεων στους χώρους εργασίας, για την προστασία των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο

3. Policy recommendations and communications (Συστάσεις και ανακοινώσεις πολιτικής): Αφορούν τη συγκέντρωση συμπερασμάτων που βασίζονται σε στοιχεία κορυφαίων ερευνών, για την προώθηση των ρεαλιστικών λύσεων

4. Economic impact studies (Μελέτες οικονομικών επιπτώσεων): Αφορούν τη μελέτη σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση της νόσου CKDu, με σκοπό την ενημέρωση των συνεργασιών με την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς

5. Fiscal sponsorship of partner organizations (Δημοσιονομική χορηγία εταίρων οργανισμών): Αφορά την εξασφάλιση των γραμμών υποστήριξης και μίας «φωνής» για όλους όσους αντιμετωπίζουν τη νόσο CKDu σε περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο

«Ως κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου που αποτελείται από τους κορυφαίους νεφρολόγους των ΗΠΑ και της Ευρώπης, το La Isla Foundation ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία σε θέματα που αφορούν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις των νεφροπαθειών και, ειδικότερα, της νόσου CKDu. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι περήφανο για τη συνεργασία του με το La Isla Foundation, καθότι μέσα από αυτήν διευκολύνει την καθιέρωση ενός φόρουμ διεθνούς διαλόγου που συνδυάζει την έρευνα με την πρακτική», δήλωσε η Kira Pritchard, Υπεύθυνη Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. «Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι το Πρόγραμμα Υγείας και Απόδοσης Εργαζομένων του La Isla Foundation, το οποίο έχει ως στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών μέσα από την οπτική της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για μία από τις πέντε βασικές πρωτοβουλίες του La Isla Foundation που, εν τέλει, δίνει «φωνή» σε χιλιάδες προηγουμένως περιθωριοποιημένους ανθρώπους που πλήττονται από αυτή τη θανατηφόρα επιδημία». 

Μέχρι τη λήξη της δέσμευσης της δωρεάς του ΙΣΝ το 2019, το LIF προσδοκά την εντατικοποίηση των στρατηγικών χρηματοδότησης που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει το ζωτικής σημασίας έργο του.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι περιλαμβάνουν την επαλήθευση του πρωτοκόλλου και του υλικού κατάρτισης του Προγράμματος WE (Υγείας και Απόδοσης Εργαζομένων), τη δημοσίευση έξι ερευνητικών εργασιών σχετικά με τη φυσιολογία, το κλίμα, την αιτιολογία και την οικονομική επιβάρυνση της νόσου CKDu, και την πρόσβαση στην περίθαλψη, την ανάπτυξη της ιστοσελίδας La Isla Network –η οποία θα λειτουργήσει ως κόμβος δεδομένων και πλατφόρμα πληροφοριών για τη νόσο CKDu– και τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πολιτικές εργασίας και εμπορίου που προστατεύουν τους εργαζομένους και τις κοινότητες.

Το LIF σκοπεύει επίσης να σχεδιάσει παρεμβάσεις στους εργασιακούς χώρους που να είναι κατάλληλες και για άλλες βιομηχανίες που διατρέχουν κινδύνους, όπως η Βιομηχανία Εξορύξεων και ο κλάδος των κατασκευών. Σκοπεύει επίσης να εφαρμόσει την πρωτοβουλία DEGREE στην Αφρική, τη Νοτιοανατολική και Νότια Ασία, τις ΗΠΑ, τη Νότια και την Κεντρική Αμερική. Το LIF σκοπεύει επίσης να εισάγει το Πρόγραμμα WE στο Μεξικό και τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς επίσης και να ξεκινήσει μία ανάλυση της οικονομικής επιβάρυνσης της νόσου στην Κεντρική Αμερική και πέρα από αυτήν.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το LIF θα συνεργαστεί με το ΙΣΝ προκειμένου να αξιοποιήσουν από κοινού τα εξαιρετικά δίκτυα των δύο οργανισμών για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της νόσου CKDu.

 

Σχετικά με το La Isla Foundation

Το La Isla Foundation (LIF) είναι μία διεθνής ΜΚΟ διεθνούς έρευνας και πολιτικής, που εργάζεται εκεί που διασταυρώνονται οι τομείς της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη θανατηφόρα επιδημία της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου μη παραδοσιακής αιτιολογίας (CKDnT) μεταξύ των εργαζομένων στις φυτείες ζαχαροκάλαμου στη Λατινική Αμερική.