Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» προβαίνει στην έγκριση του πέμπτου κύκλου δωρεών του, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των €100 ($130) εκατομμυρίων

04 Ιουλ, 2012
Στις 4 Ιουλίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, συνεχίζοντας τις προσπάθειές του να βοηθήσει όσους πλήττονται περισσότερο από τη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, ενέκρινε δεκαέξι νέες δωρεές, συνολικού ύψους €2.639.500 ($3.349.789) εκατομμυρίων.
Οι δωρεές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, συνολικού ύψους €100 ($130) εκατομμυρίων.
Με την έγκριση των δεκαέξι δωρεών, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» έχει διαθέσει πλέον, από την αρχή του έτους, συνολικά €27.983.000 ($36.384.000) σε πολλούς οργανισμούς σε όλη τη χώρα και συνεχίζει να προχωρά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση πρόσθετων μελλοντικών προγραμμάτων. 
Ακολουθεί κατάλογος των δεκαέξι οργανισμών, ανά τομέα δραστηριοποίησης:

Κοινωνική Πρόνοια:

Υγεία

Παιδεία

Τέχνη και Πολιτισμός