Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» μέλος του Αμερικανικού Συμβουλίου για «Πράσινες» Κτιριακές Εγκαταστάσεις

08 Δεκ, 2008
Πρόσφατα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έγινε μέλος του Αμερικανικού Συμβουλίου για «Πράσινες» Κτιριακές Εγκαταστάσεις - U.S. Green Building Council (USGBC). Το USGBC είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός –πρωτοπόρος στο είδος του–, ο οποίος προσπαθεί να καταστήσει προσιτά τα «πράσινα κτίρια».

Πιστοποιεί, επίσης, αειφόρες επιχειρήσεις, κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, καθώς και ολόκληρες γειτονιές, και προσπαθεί να διευρύνει τις οικολογικές αυτές πρακτικές, αλλά και την επιμόρφωση, με το σύστημα αξιολόγησης κτιρίων LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System™, το οποίο εφαρμόζει.

 

Το LEED αφορά όλες τις μορφές κτιριακής δόμησης και δίνει βαρύτητα σε στρατηγικές που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη του οικοπέδου, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, την ενεργειακή απόδοση, την επιλογή υλικών και φυσικών πόρων, καθώς και την περιβαλλοντική ποιότητα των εσωτερικών χώρων. Το Ίδρυμά μας έχει επίσης μεριμνήσει  για την καταχώρηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και την πιστοποίησή του από το LEED, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραπάνω στρατηγικές, από την έναρξη της μελέτης για τον σχεδιασμό του, με συντονιστή το γραφείο του αρχιτέκτονα του έργου Renzo Piano Building Workshop. Τα αναμενόμενα οφέλη για το Κέντρο Πολιτισμού είναι κυρίως περιβαλλοντικά, αφού η πιστοποίηση LEED εξασφαλίζει το ότι ένα κατασκευαστικό έργο εφαρμόζει τις υψηλότερες «πράσινες» κτιριακές προδιαγραφές και τα κριτήρια απόδοσης. Επιπλέον οφέλη είναι τα εξής: 

  • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και αυξημένες αξίες
  • Μείωση των αποβλήτων για τις ΧΥΤΑ
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων (ενεργειακή επιστέγαση, φωτοβολταϊκά, κ.ά).
  • Υγιέστερο και ασφαλέστερο περιβάλλον για τους εργαζομένους (ποιότητα εσωτερικών χώρων, φυσικός φωτισμός και εξαερισμός, μικροκλίμα ευνοούμενο από το Πάρκο). 
  • Μείωση του φαινόμενου του «θερμοκηπίου», των βλαβερών εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα - (επιθυμητή μηδενική εκπομπή CO2).
  • Χειροπιαστή απόδειξη της αφοσίωσης και της δέσμευσης του ιδιοκτήτη για την περιβαλλοντική και την κοινωνική ευθύνη (οι οποίες αποτελούν θεμελιακές αρχές του ΙΣΝ).
 To ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνει βεβαίως, εκτός των άλλων, τη χρηματοδότηση των μελετών, την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό των τριών μεγάλων εθνικών έργων στο Δέλτα Φαλήρου: τις νέες εγκαταστάσεις για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Πάρκο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,  σε έκταση περίπου 200.000 τ.μ.  Τα έργα θα υλοποιηθούν, με τις πλέον σύγχρονες, διεθνείς προδιαγραφές, και θα παραχωρηθούν προς χρήση στην ελληνική κοινωνία.  Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι προσβάσιμες στα άτομα με ειδικές ανάγκες.