Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει τον τέταρτο κύκλο υποστήριξης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια)

29 Μαΐ, 2012
Στις 29 Μαΐου 2012, κι ενώ όλοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες καταδεικνύουν τη συνέχιση και την επιδείνωση της κρίσης στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέτεινε τις προσπάθειές του να προσφέρει βοήθεια με την έγκριση νέου κύκλου δώδεκα δωρεών, στο πλαίσιο της τριετούς του πρωτοβουλίας των €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια).
Με την ανάληψη της παραπάνω πρωτοβουλίας, και αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης δράσης, το Ίδρυμα επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι ο αντίκτυπος της όλης πρωτοβουλίας θα είναι όσο το δυνατόν πιο άμεσος και πιο αποτελεσματικός. 
Ακολουθεί κατάλογος των 12  δωρεοδόχων οργανισμών του τελευταίου κύκλου των δωρεών, ανά τομέα δραστηριοποίησης: 

Κοινωνική Πρόνοια


Παιδεία


Τέχνη & Πολιτισμός