Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοινώνει την πρόθεσή του να διαθέσει €100 εκατομμύρια, ως συμβολή στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της τρέχουσας κρίσης στην Ελλάδα

23 Ιαν, 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ανταποκρινόμενο στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα, συμβάλλει με την διάθεση ποσού έως και €100 εκατομμυρίων, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο τη βελτίωση των δυσμενέστατων συνεπειών της επιδεινούμενης κρίσης.
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς, ύψους €1,5 εκατομμυρίων , για τη στήριξη μιας σειράς πιλοτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών στη χώρα. 
Σκοπός και φιλοσοφία του Ιδρύματος, το οποίο επικεντρώνει την προσοχή του σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, παραμένει η συμπλήρωση και όχι η αντικατάσταση του έργου του κράτους και των θεσμικών φορέων. Οικονομική στήριξη θα παρασχεθεί μόνο σε δωρεοδόχους, μη κερδοσκοπικούς  οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά.  
«Η κρίση ανατρέπει ταχύτατα ολόκληρες δεκαετίες οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». «Η δέσμευσή μας είναι απέναντι σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά αποτελεί συγχρόνως και μία υπόσχεση στις μελλοντικές γενιές. Όχι μόνο επιδιώκουμε να προσφέρουμε άμεση ανακούφιση μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής φροντίδας, αλλά, παράλληλα, θα επενδύσουμε και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα καταδικάσει τις επόμενες γενιές. Ελπίζουμε ότι η σημερινή ανακοίνωση θα αποτελέσει κίνητρο και για πολλούς άλλους οργανισμούς και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν».
Το Ίδρυμα έχει ήδη δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ιδιώτες, οι οποίοι, παρακινούμενοι από  τις πρωτοβουλίες του, έχουν εκφράσει την επιθυμία να «συν-επενδύσουν» μαζί με το Ίδρυμα σε αυτή την προσπάθεια και το μέλλον της Ελλάδας.     
Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία αναμένεται και η έναρξη της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566/$790 εκ.), ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες εκσκαφών. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι το ΚΠΙΣΝ είναι ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Λειτουργεί ως έμπρακτη δέσμευση στο μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός ιδιαιτέρως  σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

 

Η πρωτοβουλία των €100.000.000 ($130.000.000) αποσκοπεί κυρίως  να συμβάλει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, βοηθώντας εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες αυτές συγκυρίες με τον λιγότερα επώδυνο τρόπο. Για αυτό τον λόγο, υποστηρίζουμε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εστιάζουν στην παροχή βοήθειας στα πλέον ευάλωτα άτομα. Εντούτοις, η κρίση είναι εκτεταμένη και έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών κάθε μορφής και είδους, που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινό, σε διαφορετικά πεδία δραστηριότητας. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς έχουν αντιμετωπίσει δραστικούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό τους, καθώς  και στη στήριξη που λάμβαναν έως σήμερα. Κατ’ επέκταση, αντιμετωπίζουν σημαντικές περικοπές, οι οποίες περιορίζουν δραματικά τη δυνατότητα να λειτουργήσουν οι οργανισμοί σωστά και να προσφέρουν πολλά από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες τους. Αν και μερικοί από αυτούς τους οργανισμούς δεν εμπίπτουν άμεσα στο στενό πλαίσιο του σκοπού της πρωτοβουλίας, έχουμε αποφασίσει επιλεκτικά να στηρίξουμε ένα μικρό αριθμό από αυτούς, καθώς είμαστε πεπεισμένοι ότι, οι υπηρεσίες που προσφέρουν, αποφέρουν σημαντικά οφέλη και ότι, πιθανός τερματισμός των προγραμμάτων τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα αποτελούσε απώλεια για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

Ευχαριστήρια επιστολή προς το Ίδρυμα του Πρέσβη της Ελλάδος στις Η.Π.Α.
Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα από τον Κρις Τομαρά
Συγχαρητήρια επιστολή προς το Ίδρυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημήτριου