Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το ETH Zurich Ανακοινώνει την Πρωτοβουλία Rehab Initiative

06 Νοε, 2019
Το Πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης ανακοίνωσε σήμερα πως: «Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου ETH σχεδιάζουν συνεργασίες με κλινικές, ιδρύματα, τις δημόσιες αρχές και άλλους θεσμούς, μέσω της ευρείας πρωτοβουλίας Rehab Initiative, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προσβασιμότητας των ατόμων με σωματικές αναπηρίες».

«Η πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα στον Τύπο, επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός κέντρου που θα αποτελέσει κόμβο διασύνδεσης των εμπειρογνωμόνων του Πανεπιστημίου ETH Zurich, με έως οκτώ νέες πανεπιστημιακές έδρες και με το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη και την Τεχνολογία της Αποκατάστασης (Rehabilitation Science and Technology Master’s Program)».

Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο ETH σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, το ΙΣΝ στηρίζει με δωρεά του τη δημιουργία μιας νέας πανεπιστημιακής έδρας στον τομέα της αρχιτεκτονικής της προσβασιμότητας, που ονομάζεται Έδρα Αρχιτεκτονικής και Περίθαλψης (Professorship in Architecture and Care). Αυτή αποτελεί μία από τις οκτώ νέες έδρες που σχεδιάστηκαν με σκοπό να αλληλοσυμπληρώνονται και τελικά να προσφέρουν στην ευρύτερη πρωτοβουλία του ΕΤΗ, Rehab Initiative, ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση. Η δύναμη της αρχιτεκτονικής να διαμορφώνει τη διάδρασή μας με τον κόσμο μας και μεταξύ μας είναι τόσο διάχυτη που συχνά είναι αόρατη. Η συναίσθηση αυτής της δύναμης διατρέχει την υποστήριξη που προσφέρει το ΙΣΝ σε πλήθος έργων, όπως για παράδειγμα καταδεικνύει ο σχεδιασμός του αρχιτέκτονα Renzo Piano για τα νέα νοσοκομεία που πρόκειται να ανεγερθούν στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη, μέσω της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία.

Πολλά προγράμματα που υποστηρίζονται από δωρεές του ΙΣΝ βασίζονται στη θεμελιώδη ιδέα ότι, η αθλητική άμιλλα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών σκοπών. Το CYBATHLON, μία ακόμη πρωτοβουλία του ETH Zurich, βασίζεται στην ιδέα ακριβώς του συναγωνισμού, με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος σε έναν τομέα που αφορά ολοένα περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο: την τεχνολογία που βοηθά τα άτομα με σωματικές αναπηρίες στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών (assistive technology). Στο επόμενο CYBATHLON, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2020 στη Ζυρίχη με την υποστήριξη του ΙΣΝ, άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες θα συναγωνιστούν σε αγωνίσματα-προκλήσεις που βασίζονται σε καθημερινές εργασίες. Θα έχουν στη διάθεσή τους την πιο προηγμένη τεχνολογία, όπως για παράδειγμα εξωσκελετούς και συστήματα διασύνδεσης εγκεφάλου-υπολογιστή. Το CYBATHLON είναι μια μεγάλη γιορτή για όλο τον κόσμο που στοχεύει να πυροδοτήσει περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, να επισημάνει τους περιορισμούς των σημερινών τεχνολογιών, και να ενθαρρύνει τον διάλογο για την πλήρη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες.

Τόσο το CYBATHLON όσο και η νέα έδρα Αρχιτεκτονικής και Περίθαλψης είναι μέρος της πρωτοβουλίας Rehab Initiative του πανεπιστημίου ETH Zurich, η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2019. Το ΙΣΝ είναι υπερήφανο που συνεργάζεται με ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της γνώσης, τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και τον πειραματισμό πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα.