Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

To Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου παρουσίασε το έργο Zagori Sense

31 Μαρ, 2017
Την Τετάρτη 29 Μαρτίου, το Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου παρουσίασε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου Sense Zagori, η οποία χρηματοδοτείται από το ΙΣΝ.

Το έργο Sense Zagori περιλαμβάνει την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων και αποσκοπεί στη δημιουργία άμεσων οφελών για τους φορείς και την κοινωνία του Ζαγορίου, προβάλλοντας την ευρύτερη περιοχή και συμβάλλοντας στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανάπτυξης.  Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός συνόλου ψηφιακών εργαλείων που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και υπηρεσιών, αναδεικνύουν την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της περιοχής και συνδέουν τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο.

Το ΙΣΝ, με τη δωρεά του, έδωσε το έναυσμα για να δημιουργηθεί μία καλή πρακτική την οποία η τοπική κοινωνία και άλλοι δρώντες αγκαλιάζουν και ενισχύουν. Μπορεί  να αποτελέσει έμπνευση για άλλες αντίστοιχες συνεργατικές πρωτοβουλίες (μεταξύ της τοπικής πρωτοβουλίας, της εφαρμοσμένης πανεπιστημιακής έρευνας, της κοινωφελούς δράσης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Το Δίκτυο Αριστείας Ζαγορίου είναι μία σύμπραξη από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου και αποσκοπεί στη προαγωγή της περιοχής με την εφαρμογή προτάσεων υψηλών προδιαγραφών για την ανάδειξη του πολιτισμού και την ανάπτυξη του τουρισμού. Συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τοπικές οργανώσεις, που συμβάλουν στο παράδειγμα της σύμπραξης και της ενεργής εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας.