Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Τhe New York Times και ΙΣΝ: Μια Νέα Συνεργασία

01 Δεκ, 2020
Headway λέγεται η νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας The New York Times που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην κάλυψη εκτενών ρεπορτάζ για κρίσιμα ζητήματα, όπως το περιβάλλον, η υγεία, η οικονομία και κοινωνικά ζητήματα πέρα από τα νέα της επικαιρότητας, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Μια ομάδα δημοσιογράφων της εφημερίδας, συμπεριλαμβανομένου του Michael Kimmelman -του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία Ηeadway- θα διερευνήσουν σύγχρονες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και πώς θα μπορούσαμε να τις επιλύσουμε. Ένας από τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας αποτελεί η διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα, υπότροφοι του προγράμματος The New York Times Fellowship αφού εργαστούν για έναν χρόνο για το Headway, στη συνέχεια, και για έναν χρόνο, θα τοποθετηθούν σε έναν τοπικό ειδησεογραφικό οργανισμό για να μοιραστούν και με άλλους συναδέλφους τους την εμπειρία τους.

Το ΙΣΝ υποστηρίζει με δωρεά του την πρωτοβουλία, για σύνολο τριών ετών, με σκοπό την παραγωγή 10 με 12 εκτενών θεμάτων τον χρόνο.

Στο ΙΣΝ πιστεύουμε στη σημασία της καλής δημοσιογραφίας, ως βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και ως κύριο συστατικό της συλλογικής μας απάντησης απέναντι στις χιλιάδες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως κοινωνία. Η στήριξη της δημοσιογραφίας αποτελεί μακροχρόνια προσπάθεια και σημαντικό κομμάτι του κοινωφελούς έργου του ΙΣΝ.

Αναλυτικότερα, το ΙΣΝ υποστηρίζει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό iMEdD (the incubator for Media Education and Development) με αποκλειστική δωρεά του. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων δημοσιογραφικών project και οργανισμών, στον χώρο της δημοσιογραφίας, τη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων, την παραγωγή διαδραστικών, δημοσιογραφικών project και πολλά ακόμη. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημοσιογραφίας σε όλο τον κόσμο, που έχει υποστηρίξει, κατά καιρούς, το ΙΣΝ, περιλαμβάνεται και η στήριξή του προς το Center for Strategic and International Studies Journalism Bootcamp, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές δημοσιογραφίας να παράγουν ένα εκτενές ρεπορτάζ για θέματα της επικαιρότητας, με τη χρήση πολυμέσων.