Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση – 25 και 26 Ιουνίου, 2015

10 Ιουλ, 2014
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του Tέταρτου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 25 και 26 Ιουνίου, 2015.

Το Συνέδριο έχει ως στόχο να εξετάσει το ζήτημα «Φιλανθρωπία και Βιωσιμότητα», παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, διεθνείς καλές πρακτικές που αφορούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα και την υποστήριξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Η θεματολογία του Τέταρτου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την εξέλιξη της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, της μεγαλύτερης δωρεάς του Ιδρύματος, έργο το όποιο περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 170.000 τ.μ. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι μία από τις βασικές αξίες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η δημιουργία περιβαλλοντικά φιλικής και βιώσιμης υποδομής για τα κτίρια και το Πάρκο αποτελεί σημαντικό στόχο του σχεδιασμού και της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΣΝ καθώς αυτές θα γίνονται διαθέσιμες.

Το Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση έρχεται σε συνέχεια του Τρίτου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κοινωφελή Δράση το οποίο πραγματοποιήθηκε στις  26 και 27 Ιουνίου, 2014. 

Για πληροφορίες, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από το Τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση, πατήστε εδώ.