Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Συνέδριο «Το Συν-Μουσείο» για τις Συμπράξεις μεταξύ Μουσείων, Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Πολιτών

29 Νοε, 2018
Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «Το Συν – Μουσείο: Συνέργειες, συνεταιρισμοί και συμπράξεις μεταξύ μουσείων, πολιτιστικών πρωτοβουλιών, της κοινωνίας των πολιτών και όχι μόνο». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Μουσείο Μπενάκη, την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα και το British Council, σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen.

Έλληνες και διεθνείς ομιλητές μοιράστηκαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με τις συνεργασίες ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς, εξετάζοντας τους τρόπους που αυτές μπορούν να συμβάλουν στη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα συμπράξεων και συνεργειών από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Γερμανία και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η ειδική εκδήλωση «Museum World Café: Μια άσκηση συνεργειών για επαγγελματίες του πολιτισμού από ιδρύματα και την κοινωνία των πολιτών». Μέσα από τη δημιουργία ομάδων εργασίας, η εκδήλωση έφερε σε διάλογο εκπροσώπους του χώρου του πολιτισμού προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και να εντοπίσουν προκλήσεις σχετικά με τις συνέργειες στον χώρο του πολιτισμού. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συμμετείχε στην ομάδα εργασίας σχετικά με τις συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.