Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ - 5η Τακτική Tριμηνιαία Eνημέρωση Προόδου Εργασιών

03 Ιουλ, 2019
H Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με συνολικό προϋπολογισμό άνω των €300 εκατομμυρίων, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Yγείας, κατόπιν συζητήσεων σχετικά με την κάλυψη των σημαντικότερων αναγκών στον χώρο. Σκοπός της Πρωτοβουλίας, όπως είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2017, είναι η ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και κατ’ επέκταση της υγείας των κατοίκων της χώρας μας.

Αναλυτικότερα, η Πρωτοβουλία για την Υγεία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, την ενίσχυση της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού τομέα, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και ειδικού ιατρικού εξοπλισμού ανά την Ελλάδα, την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η παρούσα τακτική ενημέρωση, πέμπτη κατά σειρά, δημοσιεύεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για διασφάλιση διαφάνειας και άμεσης πληροφόρησης των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης και υλοποίησης των έργων και δράσεων, που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία για την Υγεία. Η δημοσίευση τακτικών ενημερώσεων σχετικά με την πρόοδο δωρεών, που πραγματοποιούνται από το ΙΣΝ σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, αποτελεί άλλωστε πάγια τακτική μας, αρχής γενομένης από τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του ΙΣΝ, ξεκίνησαν να διοργανώνονται ανοιχτές συζητήσεις, τόσο για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ όσο και για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους, τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πρόοδο των δύο έργων.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την τελευταία τακτική ενημέρωση, έχουν σημειωθεί οι παρακάτω εξελίξεις:

>Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Σε συνέχεια της οριστικοποίησης και έγκρισης του κλινικού και κτιριολογικού προγράμματος του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το Υπουργείο Υγείας, ολοκληρώθηκε η προμελέτη του έργου από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW) και την ομάδα των Ειδικών Συμβούλων στα τέλη Ιουνίου, και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Η φιλοσοφία και τα σχέδια της προμελέτης παρουσιάστηκαν από τον Renzo Piano και τους συνεργάτες του σε συνάντηση με εκπροσώπους του ΙΣΝ και του Υπουργείου Υγείας, στις 27 Ιουνίου 2019. Η προαγωγή της υγείας, και όχι απλώς η θεραπεία, αποτελεί κεντρικό άξονα της φιλοσοφίας γύρω από την οποία ξεδιπλώνεται ο σχεδιασμός, με το στοιχείο του πρασίνου να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης με χρονοδιάγραμμα έξι μηνών. Επιπλέον, το Υπουργείο Υποδομών αναμένεται να εγκρίνει στα μέσα Ιουλίου τις μελέτες για τα συμπληρωματικά έργα υποδομών για να δρομολογηθεί η κατασκευή τους.

Στις αρχές Ιουνίου, διοργανώσαμε, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής, την πρώτη ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία παρουσιάσαμε σχέδια του κτιρίου και απαντήσαμε σε ερωτήματα των κατοίκων της πόλης.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που μέχρι στιγμής τηρείται χωρίς καθυστερήσεις, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2024.

>Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ

Στις αρχές Μαΐου εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το κτιριολογικό και κλινικό πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ που είχε κατατεθεί από τη συνεργαζόμενη ομάδα συμβούλων ενώ η μελέτη των έργων υποδομών έχει ανατεθεί σε μελετητική εταιρεία από το αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η προμελέτη του έργου από το αρχιτεκτονικό γραφείο RPBW και την ομάδα Ειδικών Συμβούλων. Κάποια πρώτα σχέδια της προμελέτης παρουσιάστηκαν από το RPBW σε εκπροσώπους του ΙΣΝ και του Υπουργείου Υγείας, σε συνέχεια της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε για το Νοσοκομείο Κομοτηνής, στις 27 Ιουνίου 2019. Η προμελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Οι αξίες που διαπνέουν τον σχεδιασμό του εν λόγω Νοσοκομείου κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τον σχεδιασμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, με έμφαση στη θεραπευτική δύναμη της επιστήμης και της φύσης.

Νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία πρώτη συζήτηση και με τους κατοίκους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για το έργο, τα χρονοδιαγράμματα και τις προσδοκίες μας, καταρχάς δικές τους αλλά και δικές μας, για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας για τα παιδιά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο κατασκευής του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του ΙΣΝ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2024.

>Ενίσχυση Νοσηλευτικού Τομέα (Προμήθεια Εξοπλισμού & Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Τρεις Εκπαιδευτικές Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός & Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ)

Οι προτάσεις που είχαν παρουσιάσει στο ΙΣΝ οι τρεις Εκπαιδευτικές Νοσηλευτικές Μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ έχουν οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Johns Hopkins που έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στο έργο. Οι προτάσεις αφορούν τρεις άξονες: α. προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια, β. κάλυψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων γ. υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων. Οι λεπτομέρειες των προτάσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών θα οριστικοποιηθούν επακριβώς το επόμενο διάστημα, με στόχο να κυρωθεί και η συγκεκριμένη σύμβαση δωρεάς με νόμο από το Κοινοβούλιο, το φθινόπωρο του 2019. Ο εξοπλισμός αναμένεται να παραδοθεί στις τρεις μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και στο Τμήμα Νοσηλευτικής τον Οκτώβριο του 2020.

>Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης διαγωνισμού από το ΙΣΝ, για το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Eυαγγελισμός, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας, το ΙΣΝ βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης των προσφορών. Mε τη σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, θα προχωρήσουμε, μέσα στον Ιούλιο του 2019, στη διαδικασία επιλογής αναδόχων για την προμήθεια του εξοπλισμού. Η προμήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του Νοσοκομείου, εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

>Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ

Η σύμβαση για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στις 7 Ιουνίου 2019. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια διαγωνισμού από το ΙΣΝ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας δύο (2) νέων αεροπλάνων για αεροδιακομιδές ασθενών και η υπογραφή σύμβασης με την αρμόδια εταιρεία για την επισκευή των δύο (2) ελικοπτέρων, με στόχο να παραδοθούν στο Ελληνικό Δημόσιο τον Μάρτιο του 2021.

>Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ανά την Ελλάδα

Σε συνέχεια οριστικοποίησης του πλαισίου της δωρεάς, από το ΙΣΝ και το Υπουργείο Υγείας, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT –Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων– και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, κυρώθηκε με νόμο στις 7 Ιουνίου η σχετική σύμβαση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΙΣN και του Υπουργείου Υγείας, έχει γίνει πρόβλεψη για την εγκατάσταση του εξοπλισμού PET/CT στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης ενώ μονάδες παραγωγής ραδιοφαρμάκων θα εγκατασταθούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Λάρισας και στο Γενικό Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού από το ΙΣΝ για την προμήθεια του εξοπλισμού ενώ το Ελληνικό Δημόσιο από πλευράς του ξεκινάει τη διαδικασία προετοιμασίας των χώρων που θα υποδεχτούν τον εξοπλισμό. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η παράδοση του εξοπλισμού προβλέπεται τον Aύγουστο του 2020, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.

>Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τα τρία από τα τέσσερα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος για την αντιμετώπιση του τραύματος, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ATCN (εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής στην αντιμετώπιση του τραύματος), το πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών στο μεγαλύτερο κέντρο τραύματος Νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital, στη Νότια Αφρική, καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεων, προχωρούν κανονικά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στην παρούσα χρονική περίοδο, οριστικοποιείται το πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται επακριβώς οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών για να κυρωθεί με νόμο το ερχόμενο φθινόπωρο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η σύμβαση δωρεάς και να προχωρήσει στο στάδιο υλοποίησης. Τα προγράμματα ΑTCN –με προοπτική επέκτασης σε όλη την Ελλάδα– και η εκπαίδευση γιατρών στη Νότια Αφρική θα καλυφθούν για πέντε χρόνια από το ΙΣΝ και στη συνέχεια το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί να αναλάβει τη χρηματοδότησή τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς διάρκειας πέντε ετών θα πραγματοποιηθεί άπαξ με την υποστήριξη του ΙΣΝ.
Όσον αφορά στο τέταρτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ATLS για την εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής, παρά τις προσπάθειες από πλευράς του ΙΣΝ, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής και λειτουργικής λύσης. Ωστόσο, το ΙΣΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει ένα ακόμη πρόγραμμα στην Πρωτοβουλία, το PHTLS. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης διασωστών του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση του τραύματος.
Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων, και παρά τις προσπάθειες του ΙΣΝ, το πρόγραμμα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων δεν μπορεί να υλοποιηθεί από την αρμόδια ομάδα έργου του Ελληνικού Δημοσίου, όπως είχε εξαρχής σχεδιαστεί με αποτέλεσμα την ακύρωσή του. Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, την κρισιμότητα της συμβολής ενός προγράμματος για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, το ΙΣΝ εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο υποστήριξης ενός αντίστοιχου προγράμματος, μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς.

Παράρτημα
Για τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων, έχει συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.», η οποία θα πάψει να υφίσταται μετά την παράδοση των έργων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η ομάδα συνεργατών για τον βέλτιστο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων περιλαμβάνει την εταιρεία Hill International υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό (project management) των κτιριακών έργων, η ομάδα του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου Johns Hopkins που δρα συμβουλευτικά, μεταφέροντας την τεχνογνωσία μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό των κτιριακών έργων σε συνεργασία με το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Betaplan ενώ η βρετανική εταιρεία Llewelyn Davies προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον νοσοκομειακό σχεδιασμό.

Ορόσημα της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ έως σήμερα
6 Σεπτεμβρίου 2017: Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας από το ΙΣΝ
21 Μαρτίου 2018: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου
20 Ιουνίου 2018: Παρουσίαση προκαταρκτικών σχεδίων από τον Renzo Piano στον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου
20 Σεπτεμβρίου 2018: Κύρωση με Νόμο από την Ελληνική Βουλή της Σύμβασης Δωρεάς για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία»
27 Σεπτεμβρίου 2018: Πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» (συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί δέκα συνεδριάσεις, έως και σήμερα)
20 Δεκεμβρίου 2018: Ακύρωση της δωρεάς για τον σχεδιασμό, κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου, που θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και ένταξη δύο νέων δωρεών προς την Πανεπιστημιακή Νοσηλευτική Σχολή (ΠΝΣ) και τις μονάδες εκπαίδευσης Νοσηλευτών του Ευαγγελισμού (ΕΜΕ) για εξοπλισμό και εκπαίδευση
18 Απριλίου 2019: Ακύρωση μέρους της δωρεάς που αφορά στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
7 Ιουνίου 2019: Κύρωση με Νόμο Συμβάσεων Δωρεάς για την Προμήθεια Εξοπλισμού ΕΚΑΒ και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού σε Δημόσια Νοσοκομεία


Λίγα λόγια για τη δράση του ΙΣΝ στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία έρχεται σε συνέχεια δωρεάς του ΙΣΝ προς το ΕΚΑΒ ύψους €14 εκατομμυρίων, η οποία ολοκληρώθηκε το περασμένο έτος, και αφορά την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων και την πλήρη συντήρησή τους για 8 χρόνια, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ. Από το 1996 που ξεκίνησε τη δράση του μέχρι σήμερα, το ΙΣΝ έχει ήδη πραγματοποιήσει δωρεές ύψους €125 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν: η δωρεά ύψους €20 εκατομμυρίων για την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα γραμμικών επιταχυντών σε επτά δημόσια νοσοκομεία της χώρας, η δωρεά για την αναμόρφωση όλων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων στη χώρα, καθώς και η δωρεά για την ανέγερση και τον πλήρη εξοπλισμό ξενώνων φιλοξενίας συγγενών ασθενών σε νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας, όπως παραδείγματος χάριν στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, την Κρήτη. Επιπλέον, σημαντικό διαρκή αντίκτυπο έχει η πρωτοβουλία του ΙΣΝ, σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Αναγέννηση και Πρόοδος», για τη δημιουργία των Κινητών Ιατρικών Μονάδων, οι οποίες προσφέρουν δωρεάν υγειονομική φροντίδα σε κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα.