Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ολοκληρώθηκε η Διαδικασία Αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΙΣΝ για τη Χειμερινή και την Καλοκαιρινή Περίοδο 2019

28 Δεκ, 2018
Η διαδικασία αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΙΣΝ για τη χειμερινή περίοδο (14 Ιανουαρίου – 5 Μαρτίου) και την καλοκαιρινή περίοδο (13 Μαΐου – 2 Αυγούστου) 2019 έχει ολοκληρωθεί.

Το ΙΣΝ δέχθηκε συνολικά 644 αιτήσεις για τις διαθέσιμες θέσεις στα διάφορα τμήματα και γραφεία του ΙΣΝ. Η επιλογή έγινε μεταξύ πολλών εξαιρετικών αιτήσεων και όσοι υποψήφιοι δεν επιλέχθηκαν, παρακαλούμε να μην εκλάβουν το γεγονός ως ένδειξη ότι η αίτησή τους δεν ήταν ενδιαφέρουσα ή αξιόλογη. Το ΙΣΝ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Τα κριτήρια επιλογής δεν περιορίστηκαν στα ακαδημαϊκά προσόντα ή την προϋπηρεσία των υποψηφίων. Λάβαμε, επίσης, υπόψη μας τις πρακτικές αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην υλοποίηση του έργου του Ιδρύματος, καθώς και τη δυνατότητα να προσφέρουμε ευκαιρίες σε υποψήφιους που ενδεχομένως υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν την προοπτική να βιώσουν την εμπειρία της εργασίας στον κοινωφελή τομέα.

Ακολουθεί ο πίνακας των επιτυχόντων:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΝ Χειμερινή Περίοδος 2019
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών Αθήνα 1  Άννα Τσιλίδου
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών Αθήνα 2  Ευφροσύνη Διολή 
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών Αθήνα 3 Άννα Καμπέρου 
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών Αθήνα 4 Γιώργος Τομπαζιάδης  
Τμήμα Επικοινωνίας Αθήνα Κωνσταντίνος  Ζεϊμπέκης
Τεχνικό Τμήμα Αθήνα Δανάη Σταυριανού
Τμήμα Πληροφορικής Αθήνα Αρχοντούλα Μποντζίδου

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΝ Καλοκαιρινή Περίοδος 2019
Τμήμα Διαχείρισης Δωρεών Αθήνα  Όλγα Παντελάκη 
Τμήμα Επικοινωνίας Αθήνα Αντωνίνα Ροζακέα 
Τμήμα Επικοινωνίας – Graphic Design Αθήνα  Joshua Yang 
Τεχνικό Τμήμα Αθήνα Στέλιος Μπελέσης
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αθήνα Δήμητρα Μαρκοπούλου
Τμήμα Πληροφορικής Αθήνα Μαρία Φαλιδούρη

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους επόμενους κύκλους του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης της Φθινοπωρινής Περιόδου 2019 καθώς και της Χειμερινής Περιόδου 2020, θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019.