Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, Fabric Republic: No Empty Clothes (N.E.C), με δωρεά του ΙΣΝ

19 Δεκ, 2017
Το καινοτόμο πρόγραμμα «Fabric Republic», μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών με κοινωφελείς οργανισμούς και φορείς αλληλεγγύης, στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση για τη διάθεση ρούχων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Μέσω της διαλογής, κατηγοριοποίησης, καθαρισμού και αποθήκευσης, καθώς επίσης μέσω της ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, όταν αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, το «Fabric Republic», με σύνθημα: «No Empty Clothes (N.E.C)», μεριμνά για την προσφορά καθαρού και ποιοτικού ρουχισμού σε όσους έχουν ανάγκη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συλλογικής, κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση ειδών ένδυσης που εφαρμόζονται στο εξωτερικό.

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, 2017, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων διαχείρισης ρουχισμού Fabric Republic.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε εδώ.