Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον οργανισμό UpSocial, παρουσιάζουν την πρωτοβουλία ACSI (Accelerating Change for Social Inclusion), με την υποστήριξη του ΙΣΝ

27 Νοε, 2017
Την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2017, ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον οργανισμό UpSocial, θα παρουσιάσουν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, οι οποίες αναδείχθηκαν μέσω μίας διαδικασίας έρευνας και διαβούλευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων, φορείς καινοτομίας και ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τοπικής επιχειρηματικότητας θα εξετάσουν τις προτεινόμενες λύσεις και τις δυνατότητες αναπαραγωγής τους σε τοπικό επίπεδο, μέσα από σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων.

Το πρόγραμμα ACSI αποτελεί μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υλοποιείται από τον οργανισμό UpSocial, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση αναφορικά με τις βέλτιστες καινοτόμες λύσεις και η διευκόλυνση εφαρμογής τους σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις: Αθήνα, Βαρκελώνη, Λισαβόνα, Ρότερνταμ και Στοκχόλμη. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων μεταξύ των πόλεων, όπως η ανεργία των νέων, ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, η μετανάστευση και η κοινωνική ενσωμάτωση.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός UpSocial ιδρύθηκε το 2012 με στόχο, μέσα από την ενθάρρυνση συνεργασιών, την αναγνώριση και αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων ανά τον κόσμο. Επιπλέον, υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικότερου οικοσυστήματος για την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.