Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κυρώθηκε με νόμο η σύμβαση για την υλοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

23 Ιουλ, 2009
Σε συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στις 23 Ιουλίου 2009, κυρώθηκε με νόμο η Σύμβαση για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στις 23 Ιουλίου 2009, κυρώθηκε με νόμο η σύμβαση για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα υλοποιηθεί σε εδαφική έκτα­ση που ανήκει και θα εξακολουθήσει να ανήκει στο διηνεκές στο Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου, στην πλήρη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου θα περιέλθουν και οι εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, που θα κατα­σκευασθούν σε εφαρμο­γή της παρούσας.

Η υλοποίηση (κατασκευή και εξοπλισμός των νέων εγκαταστάσεων και του πάρκου) και η διαχείριση του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα διενεργηθεί μέσω αυτο­τε­λούς νομικού προσώπου (Οργανισμού) ειδικού σκοπού, το οποίο θα ελέγχεται από το Ίδρυμα κατά την περίοδο υλοποίησης του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο διαχείρισης του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», οπότε και θα ενεργεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής έργου. Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει τον Οργανισμό στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διασφα­λιστεί ότι το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις υψηλότερες επαγγελματικές, μελετητικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες συνάδουν με τους όρους της παρούσας. Η ευθύνη του Ιδρύματος περιορίζεται αυστηρά στην διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ενώ η ευθύνη για όλες τις παραμέτρους της υλοποίησης αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στον Οργα­νισμό.

Μετά τη δωρεά του ολοκληρωμένου «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» το Ίδρυμα θα αποξενωθεί από τον Οργανισμό που θα περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο, ως μόνος ιδιοκτήτης του, θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διαχείρισης των λειτουργιών και των οικονομικών του χωρίς περαιτέρω αρωγή από το Ίδρυμα (αν και το Ίδρυμα δεν εμποδίζεται να παράσχει τέτοια περαιτέρω αρωγή και υποστήριξη, κατά την κρίση του).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πατήστε εδώ.