Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κύρωση με Νόμο της Σύμβασης Δωρεάς για το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ και της Τροποποίησης της Σύμβασης για την Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού ανά την Ελλάδα

14 Φεβ, 2020
Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, 2020, κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η επιμέρους σύμβαση δωρεάς του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η κύρωση με νόμο της συγκεκριμένης δωρεάς, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι παράμετροι της υλοποίησής της - τεχνικές, προγραμματικές και λειτουργικές- σηματοδοτεί και τυπικά την ολοκλήρωση της φάσης ωρίμανσης και οριστικοποίησης του σκοπού του έργου.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, και των δύο νοσοκομείων ΙΣΝ στην Θεσσαλονίκη και Σπάρτη, έχει αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και το γραφείο του Renzo Piano Building Workshop (RPBW). Εντός του Φεβρουαρίου, αναμένεται η ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης από το RPBW, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών οι μελέτες των απαιτούμενων συμπληρωματικών έργων υποδομών.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Ιούνιο 2024.

Στις 13 Φεβρουαρίου, 2020 κυρώθηκε επίσης με νόμο και η τροποποίηση της επιμέρους σύμβασης δωρεάς για την εγκατάσταση τεσσάρων PET/CT σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας (Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο). Με την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης εξαιρέθηκε από την επιμέρους δωρεά η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε τέσσερα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ). Σύμφωνα με το ΕΔ, τα τελευταία δύο έτη, η τιμή της δόσης του ραδιοφαρμάκου στα δημόσια νοσοκομεία έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα επιτευχθεί περαιτέρω πτώση της τιμής λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει από τη λειτουργία δύο νέων εργοστασίων παραγωγής. Ως εκ τούτου, το όφελος της προμήθειας και εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων δεν θα ήταν ανάλογο του κόστους και της απαιτούμενης επένδυσης στο σύστημα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $450 εκατομμύρια (€400 εκατομμύρια), αφορά στην ανέγερση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και κατ’ επέκταση της υγείας των κατοίκων της χώρας μας.